Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği | POLYFLOW


POLYFLOW, viskoelastik akışları da içeren karmaşık, Newtonyan olmayan reolojiler için hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) çözücüsüdür. Polimer ve cam sanayiindeki akışların karmaşıklığına yönelik sonlu eleman tekniğini kullanan doğrudan tamamlayıcı çözücüsü yumuşak yakınsama sağlar. Deforme olan sayısal ağ, katı parçaların karmaşık hareketi (vidalar) ve serbest yüzeyler ile kalıplar arasındaki kontağı tanıyan ileri teknikler, bu pazarlarda karşılaşılan ekstrüzyon, koekstrüzyon termoforming, film kaplama gibi çok çeşitli prosesleri simule etmek için kullanılır.