Eğitim Hizmetleri

Haftalara yayılmış bir eğitim programı isteyenler İki Teknik firmasında Anova'nın desteğiyle verilen ANSYS ve FLUENT Eğitimlerine katılabilirler.


Temel Eğitimler

Fluent programına ve CFD ye giriş eğitimi 3 gün
İleri Fluent eğitimleri
(Dinamik sayısal ağ, UDF, Çok fazlı akış, yanma)
2 gün
Icepak programına giriş ve Elektronik Soğutma eğitimi 3 gün
Airpak programına giriş ve Binalarda Termal Konfor eğitmi 3 gün
MpCCI ve FSI analizlerine giriş eğitimi 2 gün
CFX programına ve CFD'ye giriş Eğitimi 3 gün
Polyflow ve Polimer Akış Analizleri 4 gün
ANSYS Classic ve Yapısal Analizlere Giriş Eğitimi 4 gün
ANSYS Workbench ve Yapısal Analizlere Giriş Eğitimi 3 gün
ANSYS Ls-Dyna ve Explicit Analizler Eğitimi 3 gün
ANSYS Autodyn ve Explicit Analizler Eğitimi 3 gün
ICEM-CFD Eğitimi 3 gün


Endüstriye Özel Eğitimler

Aşağıdaki eğitimler talep olması halinde özel gruplara açılabilir.

Eksenel ve radyal fan modellemesi, optimizasyonu 3 gün
Pompa modellemesi, optimizasyonu, verim eğrisinin çıkarılması 3 gün
Isı eşanjörü modellemesi 3 gün
Çarpışma (explicit) modellemesi 2 gün
Patlama (explicit) modellemesi 2 gün
Store Seperation (güvenli ayrılma) 3 gün
Helikopter Modellemesi (MRF, SMM, VBM)

2 gün