Hava Çevrim Makinesi

Hava Çevrim Makinesi

Hava Çevrim Makinesi (HÇM) uçan sistemlerde bulunan harici podların elektronik ekipmanlarının soğutma ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Uçuş esnasında podun RAM havasından alınan basınçlı ve görece sıcak hava türbinde genişletilerek soğutulmakta, soğutulmuş hava ise hava & sıvı veya hava & hava eşanjöründen geçirilerek elektonik ekipmanların soğutulmasında kullanılmaktadır. Türbinden elde edilen mekanik güç ile kompresör çalıştırılarak havanın poddan atılması sağlanmaktadır. HÇM içerisindeki türbin ve kompresörün yüksek hızda dönmesi nedeniyle, kritik hızlar ve yataklama konusunda optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Bu sayede farklı irtifa ve uçuş hızlarında, güvenilir ve uzun ömürlü soğutma sağlanmaktadır.