Kalite

Anova tüm paydaşlarıyla sürekli gelişimi ilke edinmiş ve paydaş memnuniyetini hedefleyen bir firmadır.

Anova kalite politikamız;

Stratejik Planı’nda belirlenmiş olan hedeflerin, ölçütlerin ve amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak, Bütün faaliyetlerde sürekli kalitenin iyileştirilmesini gerçekleştirmek, Uluslararası kabul görmüş kalite yönetim standartlarının uygulanabilir şartlarını yerine getirmek, Faaliyetlerimizde iş güvenliğini, ürünlerimizde kullanıcı emniyetini sağlamak, çalışanların sağlığını ve sürdürülebilir temiz bir çevrenin varlığını korumak, Personelimizin sürekli gelişimlerini destekleyerek Kalite Sistemimize katkı sağlayan paydaşlar olmalarını sağlamak ve kurumsal kalite kültürümüzü güçlendirmektir.

Müşterilerimizin kalite gereksinimlerini sağlayan/aşan, maliyet ve takvim gereksinimlerine uygun, yüksek performanslı, yüksek teknolojiler içeren ürün ve hizmetleri tasarlamak, üretmek, yaşam döngüsü boyunca desteklemek ve bu ürünler ile uluslararası piyasada rekabet edebilmektir.

Etkin Kalite Yönetim Sistemimizin bir sözleşmenin yerine getirilmesindeki tüm aşamalarda sistematik olarak uygulanması, bu hedefe ulaşmanın ve müşteri memnuniyetini sağlamanın temelidir.

Kalitenin sağlanması müşterilerimiz, çalışanlarımız, Yöneticilerimiz ve ANOVA’ya parça sağlayan tedarikçilerimiz ile iyi koordine edilmiş bir takım çalışmasının sonucunda elde edilecektir.

ANOVA, ISO-9001 (2015) ile AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) standartlarında belirtilen tüm şartları ve müşteri ile anlaşmaya varılmış olan sözleşmelerde talep edilen şartları sağlayabilen bir Kalite Yönetim Sistemini işletmelerinde tesis etmiştir. Bu kapsamda, Kalite Yönetim Sistemi proses, prosedür ve uygulamalarını, bunların yerine getirilmesinden sorumlu kişilerin / bölümlerin birbirleri ile ilişkilerini, görev ve sorumluluklarını belirleyen kalite yönetim sistemi dokümantasyonu hazırlanmış, yayınlamış ve güncelliği sağlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sisteminin proseslerinin performansını değerlendirmek ve hedeflenmiş olan sonuçlara ulaşmak için, prosesler üzerinde yerine getirilen denetim, ölçüm, analiz ve yönetimin gözden geçirmesi kararları çerçevesinde gerekli iyileştirici faaliyetler yerine getirilir. Sistem proseslerinin sürekli iyileştirilmesi için faaliyetler, veriler ve iyileştirme yöntemleri, Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme Prosedürüne göre yerine getirilir.

ANOVA, dış kaynaklı Kalite Yönetim Sistemi ve üretim proseslerinin kontrolü içinde gerekli sistem şartlarını da tesis etmiştir.

Belgelerimiz

ISO9001:2015 ve AS-9100 (Sertifika alınma sürecindedir)