Sertifikasyon

ANOVA uçuşa elverişli (Sertifiye edilebilir.) ve göreve elverişli (Kalifiye edilebilir.) ürün ve sistemler tasarlamaktadır.

Hava platformlarında (Döner Kanat, Sabit Kanat, İHA, vb.) Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonun alınma süreçlerinde tasarım, imalat ve kullanım işlevlerinin bütününe yayılan faaliyetler ANOVA tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetleri Teknik Uçuşa Elverişlilik ve Operasyonel Uçuşa Elverişlilik olarak ikiye ayırmaktayız. Teknik Uçuşa Elverişlilik için yaptığımız faaliyetleri,

  • Tasarım
  • İmalat
  • Personel
  • Altyapı
  • Bakım
  • Tedarik
  • Dağıtım
  • Depolama

olarak tanımlayabiliriz.

ANOVA aynı zamanda Uçuşa Elverişlilik gereksinimleri içerisinde Hava Platformlarında kullanılacak Sistemler ve Ekipman Sertifikasyonunda Emniyet Kritik Yazılımlarla ve Donanımlarla ilgili hususların belirtildiği RTCA DO-178C ve RTCA DO-254 (Yazılım ve Donanım Kalite Güvence süreçleri olarak da tanımlanır) kılavuzlarına uygun Yazılım ve Donanım tasarımı ve geliştirmesi yapmaktadır.