Konfigürasyon

Anova konfigürasyon yönetimi (KY) faaliyetleri için MIL-STD-973, EIA-649, CMII gibi konfigürasyon yönetimi standartlarına göre kurulmuş, altyapısını geliştirmiş ve uygulamaktadır.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Life Cycle Management – PLM) araçlarıda KY’de kullanılmaktadır.

ANOVA’da Konfigürasyon Yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir:

  • Proje sözleşmesi ve geçerli standartlara uygun Konfigürasyon Yönetim Planlarının hazırlanması, Proje Konfigürasyon Yönetimi Faaliyetlerinin bu planlara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması,
  • Projelerde konfigürasyon birimlerinin tanımlanması, konfigürasyon birimlerinin tekil tanımlama yöntemleri (parça no/seri no verme yöntemleri) ve sürüm takip yöntemlerinin belirlenmesi,
  • Proje gereksinimlerini sağlayacak izlenebilirlik altyapısının oluşturulması,
  • Proje veri kütüphanesi şablonlarının oluşturulup proje verilerinin bu şablonlara uygun yönetilmesinin sağlanması,
  • Konfigürasyon birimi değişiklik yönetimlerinin koordinasyonunun sağlanması,
  • Konfigürasyon Kontrol Kurullarının organize edilmesi,
  • Konfigürasyon durum takip kayıtlarının tutulması ve raporlanması,
  • Konfigürasyon fonksiyonel/fiziksel denetimlerin gerçekleştirilmesi.

 

Konfigürasyon Yönetimimiz sayesinde, gereklerinin uygulanması ile, ürünün geliştirildiği ve tasarımın onaylandığı ilk yapısı üzerinde, müşteri / ana tedarikçi veya tasarımcı veya ANOVA tarafından, belirlenmiş olan ürün fonksiyonel ve fiziksel özelliklerinde yapılabilecek değişikliklerin, ürünün yaşam döngüsü (life-cycle) süresince kontrolü ve izlenmesi sağlanır.