Proje Yönetimi

Anova’da proje yönetimi, bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanır.

Proje yönetimi süreçler ve süreçlerle ilişkili faaliyet alanları olarak iki ana başlık altında gerçekleştirilir. Faaliyet alanlarının her biri, kendisini meydana getiren bir dizi süreçten oluşur.

Proje Yönetim süreçleri 5 kısma ayrılır;

 • Başlatma
 • Planlama
 • Uygulama
 • İzleme/Denetim ve Kontrol
 • Kapatma

 

ANOVA’da gerçekleştirilen Proje yönetimi faaliyet alanları aşağıda tanımlanmıştır;

 • Entegrasyon yönetimi
 • Kapsam yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Maliyet yönetim
 • Kalite yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • İletişim yönetimi
 • Risk yönetimi
 • Tedarik yönetimi
 • Paydaşların Yönetimi

 

Anahtar teslim komple sistem çözümleri ortaya koymak, bu amaçla şirket içi gerekli program yönetimi alt yapısını oluşturmak, projelerin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için planlama, organize etme, yürütme, yönetme ve koordine etme faaliyetlerini gerçekleştirir.

Proje Yönetim Ofisi bütün yönleriyle projede aşağıdaki faaliyetlerin icrasından ve yönetiminden sorumludur;

 1. Teklif hazırlığı aşamasında planlama ve koordinasyon faaliyetlerine katılım
 2. RFP ve sözleşme gereksinimlerinin gözden geçirilmesi
 3. Proje başlangıç toplantısının yapılması
 4. Projenin bütçesel yönetimi
 5. Projenin takviminin hazırlanması
 6. Proje Teslimat takviminin hazırlanması
 7. Proje malzeme girişlerinin yönetimi
 8. Projenin idari yönetimi
 • Gözden geçirme toplantıları
 • Müşteri ve kullanıcılarla arayüz ve koordinasyonu
 • Raporlama
 1. Proje Kaynak yönetiminin gerçekleştirilmesi
 • İşgücü
 • Ekipman
 • Tesis
 1. Proje performans yönetimi
 2. Tasarım Gözden Geçirme toplantıları
 3. Üretim hazırlık Gözden Geçirme toplantıları
 4. Projenin teknik açıdan yönetimine destek
 • Tasarım
 • Geliştirme,
 • Test
 • Konfigürasyon kontrolü
 • Dokümantasyon
 • Üretim planlama
 • Üretim
 • Lojistik destek
 1. Altyüklenicilerin idari yönetimi
 2. PYP hazırlanması
 3. RYP hazırlanması ve Risk Yönetiminin proje sürecinde uygulanması
 4. İş Tanımı dokümanının hazırlanması
 5. Dokümantasyon yönetimi
 6. Üst yönetimin teknik, idari, takvim ve maliyet açısından bilgilendirilmesi